Holdningsskapende trafikkmidler til Lødingen kommune

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har i sin tildeling av holdningsskapende trafikksikkerhetsmidler tildelt midler til to prosjekter i Lødingen kommune.

Lødingen Helsestasjon mottar 5.000 kroner til prosjektet "Trafikksikkerhetsfokus på helsestasjonen", samtidig mottar Lødingen kommune 8.000 kroner til "Trafikkopplæring.

Denne høsten er det 37 tiltak som fikk tilsagn om holdningsskapende midler fra Nordland fylkes trafikksikkerhets utvalg (NFTU).