Høring og offentlig ettersyn Kommuneplanens arealdel

Høringsfristen 16. april 2018.

Lødingen kommune kunngjør med dette vedtak om høring og offentlig ettersyn: vedtak i Lødingen kommunestyre sak 25/18 den 08.02.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes planforslag for kommuneplanens arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtak i Lødingen kommunestyre sak 25/18 den 08.02.2018:

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes planforslag for kommuneplanens arealdel på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget presenteres i folkemøter på tettstedet og i Vestbygda.

Folkemøtene avholdes slik:

  • Vestbygd skole, Vågehamn                  Tirsdag 6. mars 2018    kl. 18:00
  • Kommunestyresalen, Lødingen            Onsdag 7. mars 2018    kl. 18:00

Planforslaget legges ut på Lødingen rådhus, Beritbutikken, Nærbutikken Vågehamn og på kommunens hjemmeside. Se under Innsyn / Kunngjøringer, velg «Kommuneplanens arealdel - Høring».

Se link: http://www.lodingen.kommune.no/tjenester/politikk-og-organisasjon/innsyn/kunngjoringer/

Plankartet er også tilgjengelig under kartlaget «Kommuneplan ettersyn» på Nordlandsatlas http://nordlandsatlas.no/

Merknader sendes innen høringsfristen 16. april 2018 til:

Lødingen kommune, Pb. 83, 8411 Lødingen eller e-post: postmottak@lodingen.kommune.no

Vi ber om at merknaden merkes:
«Merknad til kommuneplanens arealdel, sak13/1017»

Spørsmål kan rettes til Knut Roger Ingebrigtsen Tlf. 76 98 66 44  e-post: knut.ingebrigtsen@lodingen.kommune.no