Høring- oppstart av navnesak 2021/265- Langstrand(a) og andre navn i Lødingen kommune

I henhold til Lov om stadnavn kunngjør Lødingen kommune navnesak om bruk av Langstrand(a), Buktvika/ Bukkvika, Sil(d)vik(a). Disse ligger på gnr.27, bnr.1 på Nes i Lødingen kommune.
Høringsfrist: 7.10.2021.

Navnesak 2021-265 Langstrand(a) (PDF, 401 kB)

Situasjonskart_Langstrand (PDF, 525 kB)