INFLUENSAVAKSINE 2019

Kantina på tidligere Videregående skole:
Fredag 8. november kl. 09.00 – 14.00

Ingen timebestilling. Kølappsystem.

 

Vestbygdheimen:

Mandag 11. november kl. 10.00 – 12.00

Ingen timebestilling.

De som samtidig ønsker Pneumokokkvaksine (mot en bestemt type lungebetennelse), kan ringe helsestasjonen på tlf 76 98 66 61 eller mobiltelefon 90 22 01 41 og bestille denne. Folkehelseinstituttet anbefaler påfyll av Pneumokokkvaksine hvert 10. år.

 

PRISER:

Influensavaksine…………………………………………..     kr. 150,-

Influensavaksine + Pneumokokkvaksine………………….    kr. 500,-

 

                          Vi har kortterminal!

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksinene til :

 

 • Voksne og barn med alvorlige luftvegssykdommer
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt immunforsvar
 • Voksne og barn med nyresvikt eller leversvikt
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (type 1 og 2)
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere på alders- og sykehjem

   

  Velkommen til vaksinasjon!