INFLUENSAVAKSINE 2020

Det blir influensavaksine til Lødingen kommunes innbyggere i år også, men det som er nytt av året er at kun anbefalte grupper får vaksinen ved årets massevaksinasjon.

Åpne saken for nærmere info.

Vaksinasjonene vil foregå på kantina ved den tidligere videregående skolen på Lødingen tettsted, og ved Vestbygdheimen.

Kantina har åpent for vaksinasjon fredag 16. og 23. oktober fra klokken 09.00- 14.00 og mandag 19.oktober 09.00- 14.00. Det er et kølappsystem.

Vestbygdheimen har åpent mandag 26.oktober fra klokken 10.00- 13.00

Det er ingen timebestilling hverken i kantina eller på Vestbygdheimen, men smitteverntiltak følges.

De som samtidig ønsker Pneumokokkvaksine (mot en bestemt type lungebetennelse), kan ringe helsestasjonen på tlf 76 98 66 61 eller mobiltelefon 90 22 01 41 og bestille denne. Folkehelseinstituttet anbefaler påfyll av Pneumokokkvaksine hvert 10. år.

PRISER:

Influensavaksine…………………………………………..      50,-

Influensavaksine + Pneumokokkvaksine…………………. 450.-

Det er kortterminal.

Nytt av året er at det er kun de anbefalte gruppene som får vaksine ved massevaksinasjon.

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksinene til :

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert asma)
  • kronisk hjerte-/ karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

-Helsepersonell som har pasientkontakt

-Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

-Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Velkommen til vaksinasjon!