Influensavaksine 2021

Vaksinasjonen blir over tre dager på tettstedet og en dag i Vestbygda, og det blir alfabetisk.

Og vaksinen er gratis.

Kantina på tidligere Videregående skole:

Tirsdag 19.oktober kl. 09.00 -15.00: Etternavn mellom A og J

Onsdag 20.oktober kl. 09.00 -15.00: Etternavn mellom K og S

Onsdag 27. oktober kl.09.00 -15.00: Etternavn mellom T og Å

Ingen timebestilling. Kølappsystem.

Vestbygdheimen:

Torsdag 28. oktober kl. 10.00 – 13.00

Ingen timebestilling. Kølappsystem.

De som samtidig ønsker Pneumokokkvaksine (mot en bestemt type lungebetennelse), kan ringe helsestasjonen på tlf 76 98 66 61 eller mobiltelefon 90 22 01 41 og bestille denne. Folkehelseinstituttet anbefaler påfyll av Pneumokokkvaksine hvert 10. år.

PRISER:

Influensavaksine gratis!

Pneumokokkvaksine…………………400.-

                          Vi har kortterminal!

Nytt av året er at det er kun de anbefalte gruppene som får vaksine ved massevaksinasjon.

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksinene til :

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:

           -diabetes mellitus, type 1 og 2

           -kronisk lungesykdom (inkludert astma)

-kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

           -kronisk leversvikt

           -kronisk nyresvikt

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

           -nedsatt immunforsvar

           -svært alvorlig fedme (KMI over 40)

-annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

-Helsepersonell som har pasientkontakt

-Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

-Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Informasjonsskriv til risikogruppene (PDF, 257 kB)