INFLUENSAVAKSINE 2022

Nå er influensasesongen snart over oss igjen, og da kan det være på tide med en vaksine.

Lødingen idrettshall/inngang oppe:
Mandag 10.oktober kl. 09.00 -15.00: Etternavn mellom A og J
Torsdag 13.oktober kl. 09.00 -15.00: Etternavn mellom K og S

Fredag   14.oktober kl. 09.00 -15.00: Etternavn mellom T og Å

Ingen timebestilling. Kølappsystem.

Vestbygdheimen:

Onsdag 12. oktober kl. 10.00 – 13.00

Ingen timebestilling. Kølappsystem.

De som samtidig ønsker Pneumokokkvaksine (mot en bestemt type lungebetennelse), kan ringe helsestasjonen på tlf 76 98 66 61 eller mobiltelefon 90 22 01 41 og bestille denne. Folkehelseinstituttet anbefaler påfyll av Pneumokokkvaksine hvert 10. år.

PRISER:

Influensavaksine……………………...150,-

Pneumokokkvaksine………………….400.-

Vi har kortterminal!

Det er følgende anbefalte grupper som får vaksine ved massevaksinasjon.

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler vaksinene til :

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:

-diabetes type 1 og 2

-kronisk lungesykdom (inkludert astma)

-hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

-kronisk leversvikt

-kronisk nyresvikt

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

-nedsatt immunforsvar som følge av sykdom/behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, raumatoid artritt og andre sykdommer)

-svært alvorlig fedme (KMI over 40)

-annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

-Helsepersonell som har pasientkontakt

-Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

-Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 

Velkommen til vaksinasjon!