INFO ang. asfaltering og rehabilitering kommunale veger på Lødingen tettsted

 

Dette gjelder i perioden fra og med mandag 14.10.2019 til og med 08.11.2019:
Det kan i perioder bli utfordringer vedrørende adkomst til bolig som følge av opprusting av kommunal veg.
Det skal utføres arbeid som gjør at det ikke vil være mulig å passere og dermed vil vegen i perioder være stengt.
Veger dette gjelder er: Ternevegen, Elgvegen, Fenesvegen, Otervegen, Øvre Kalvollen, Skarvegen og kryss Krystallvegen, Kvartsvegen, Lyngvegen og Mosevegen.

 

Det er noe varierende grad av arbeid på de forskjellige vegene og entreprenøren vil fortløpende skilte og holde dialog med beboerne i disse vegene når vegen blir stengt.
Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men ber om forståelse for at vi skal oppruste og asfaltere flere veger på det kommunale vegnettet.

 

Skulle du ha noen spørsmål eller behov for å snakke med noen om dette kan du kontakte entreprenørens prosjektleder Alexander Tande tlf: 482 65 097 eller

prosjektleder Jørn Eriksen tlf: 908 61 504, evt. kommunens prosjektleder Torgeir Johansen tlf: 994 45 137.