Info ang. Fysioterapien sommer 2021

Fra og med uke 23 t.om uke 34 har fysioterapeutene begrenset kapasitet pga ferieavvikling, samt oppgaver i forbindelse med prosjektet "Statlig finansiering av eldreomsorg". Vi vil fortsatt ta pasienter som har akutte behov for oppfølging fra fysioterapeut og vi kan nås på telefon og epost.