Info Krisesenteret Vesterålen

Informasjon om at krisesentrene følger smittevernreglene på dinutvei.no

 

 

 

For å unngå at unødig frykt for smitte gjør at voldsutsatte unnlater å ta kontakt med et krisesenter, har Bufdir i samarbeid med NKVTS utarbeidet en kort informasjonstekst om at krisesentrene følger smittevernreglene, som er lagt ut på sidene om krisesentertilbudet på dinutvei.no – på mange forskjellige språk:https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale