Informasjon om vaksine i Lødingen kommune

Personer som tilbys vaksinering i Lødingen kommune vil bli kontaktet av Legekontoret eller Helsestasjonen. SE liste her:

Prioriteringsrekkefølge koronavaksine:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og  
  samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under).
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand (se listen under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Vi vaksinerer barnehage personell og skolepersonell fra uke 28. Her får vi bruke inntil 10 % av dosene på dette. (Mange av disse har allerede fått vaksine pga alder eller underliggende risiko)

Vi er stort sett ferdig med helsepersonell til uke 28.

I uke 26 vaksinerer vi de i gruppe 8 + helsepersonell

I uke 27 er det mest revaksinering og vi fortsetter på gruppe 8 og begynner på gruppe 9

Uke 28 gruppe 8 og gruppe 9 lite revaksinering denne uka

Uke 29 er det ca 35 til revaksinering, vaksinering gruppe 9

Uke 30 fortsetter med gruppe 9

Uke 31 starter vi med gruppe 10a og 10 b

Uke 32 fortsetter gruppe 10 a og 10 b

Uke 33 begynner vi med gruppe 11

NB!! Med forbehold om endringer!!!!!

Dette er estimerte midlertidige tall, har kun konkrete tall frem til uke 28

Mvh

Ragnhild Sæther

Helsesykepleier

Lødingen helsestasjon

Sjøvegen 14

8410 Lødingen

Når det er din tur å få vaksine, blir du kontaktet av helsestasjonen med avtale om tid og sted. Foreløpig foregår vaksineringen på helsestasjonen. Vaksine og vaksinasjon er gratis. Personer som har behov for drosje, må dekke denne selv.

 

 

 

 

 

       


 

 

 •