Informasjonskafe for eldre 27 september

Nok en gang har ordføreren gleden av å invitere Lødingens eldre til informasjonskafe. 

Som vanlig inviteres det på kaffe og noe å bite i. 

Informasjonskafeen er en møteplass hvor kommunens politiske og administrative ledelse gir oppdatert informasjon om viktige saker for kommunens innbyggere. 

Denne gangen vil vi sette spesielt fokus på næring og økonomi.

Velkommen!

   Dato: 27.9, Kl.1200

Sted: Kommunestyresalen, Lødingen rådhus

Til informasjonskafeen er det påmelding. 

Påmelding skjer til sentralbordet 769 86600