Innføring av lysregulering i Skolevegen

I forbindelse med grunnarbeider som skal utføres i prosjektet Lødingen 1-10 skole vil det bli etablert lysregulering for vegtrafikken i Skolevegen i en periode fra dags dato og ut november 2018.

skolevegen - Klikk for stort bilde Prosjektet skal opparbeide parkeringsplass, snuplass og g-/s sti i området som ligger mellom den nye skolen og idrettshallen.

For å ivareta alle trafikantene i Skolevegen når disse arbeidene pågår, vil bygge-gjerdet bli satt helt inn mot vegskulder.

I en lengde på om lag 130-150 meter må derfor Skolevegen deles mellom motorkjøretøy og myke trafikanter. Det blir kun èn åpen kjørebane som må deles på hver kjøreretning ved hjelp av lysregulering.

Skissen viser hvordan sikringen er tenkt gjennomført.