Kommunale avgifter

Vi gjør oppmerksom på at kommunestyret i desember 2021 besluttet at kommunale avgifter fra 2022 skal faktureres ut fire ganger i året, mot tidligere to ganger i året

Måneder for fakturering vil være mars, juni, september og desember.

Henvendelser som gjelder kommunale avgifter bes sendt til postmottak@lodingen.kommune.no