Kommunale møter

Flytting av kommunale møter i desember.

Det ble vedtatt på siste kommunestyremøte å flytte neste formannskapsmøte fra 01. desember til 08. desember (blir på Vestbygd oppvekstsenter), og kommunestyremøte fra 15.desember til 22. desember.

Møteplan