Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2021-2025

Varsel om oppstart planarbeid og høring av utkast til planprogram
Frist innspill planprogram: 18 mai 2021
Frist tiltak trafikksikkerhetsplan: 23 juli 2021

Lødingen kommune kunngjør med dette oppstart av planarbeid for Kommunedelplan for trafikksikerhet i Lødingen kommune og ettersyn av forslag til planprogram.

Planprogrammet legges ut på: Lødingen rådhus, Beritbutikken, Nærbutikken Vågehamn og på nettsiden til Lødingen kommune. (PDF, 189 kB)

Innspill til planprogrammet kan gis innen høringsfristen 18.05.2021.

                                            ------------------------------------------------------------------

Det inviteres samtidig til å komme med innspill og forslag til tiltak i Kommunedelplan for trafikksikkerhet som kan forbedre trafikksikkerheten i kommunen.

Innspill til Kommunedelplanen kan gis innen 23.07.2021

Innspill fremsettes på e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller skriftelig til: Lødingen kommune , Postboks 83, 8411 Lødingen