Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2021-2025

Innspill og forslag til tiltak i Kommunedelplan for trafikksikkerhet som kan forbedre trafikksikkerheten i kommunen.
Frist tiltak trafikksikkerhetsplan: 23 juli 2021

Planprogrammet legges ut på: Lødingen rådhus, Beritbutikken, Nærbutikken Vågehamn og på nettsiden til Lødingen kommune. (PDF, 189 kB)

Det inviteres til å komme med innspill og forslag til tiltak i Kommunedelplan for trafikksikkerhet som kan forbedre trafikksikkerheten i kommunen.

Innspill til Kommunedelplanen kan gis innen 23.07.2021

Innspill fremsettes på e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller skriftlig til: Lødingen kommune , Postboks 83, 8411 Lødingen