Kommunevalget 2023 listeforslag Lødingen kommune

Innkomne listeforslag fra nedenstående partier godkjennes som offisielle valglister ved kommunestyrevalget 2023 i Lødingen kommune:
· Arbeiderpartiet
· Fremskrittspartiet
· Høyre
· Fellesliste Senterpartiet/Venstre
· Sosialistisk Venstreparti

Liste Lødingen Arbeiderparti (PDF, 47 kB)

Liste Lødingen Sosialistiske Vestreparti (PDF, 46 kB)

Liste Lødingen Fremskrittsparti (PDF, 32 kB)

Liste Lødingen Høyre (PDF, 250 kB)

Fellesliste Venstre og Senterpartiet 2023 (PDF, 214 kB)