Kopiering

Har du behov for å få kopiert opp kart eller byggetegninger?

Ta kontakt med Trond i resepsjonen på Lødingen rådhus.

Vi kopierer og scanner opp til A0.

Både i svart/hvitt og farger.