Koronavaksine i mai/ juni

Det blir mulighet får å få koronavaksine i mai og juni på Lødingen tettsted.
 Det er ikke timebestilling, kun drop-in.

Mai

  • Mandag 23.mai kl. 13.00-14.00 (Helsestasjonen)

Juni

  • Mandag 13.juni kl.13.00-14.00 (Helsestasjonen)
  • Mandag 27.juni kl-13.00-14.00 (Helsestasjonen)

Etter sommeren blir det ikke oppsatte timer for vaksine, da må hver enket ta kontakt med helsestasjonen og bestille time for vaksine. Det må også beregnes ventetid da vaksinen må bestilles.

Det anmodes også fra helsesykepleier at alle som ønsker vaksine møter opp, da tilbudet om vaksine vil avta.

Ny informasjon angående barn og vaksine: barn i alderen 5-11år (barn født i 2017 som er fylt 5 år og barn født i 2010 som er fylt 12 år) der kan foresatte la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det, men er mest aktuell for barn med risikosykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse eller barn som oppholder seg i land med høyere smitterisiko, eller barn som lever i en utsatt situasjon.

Det er i tillegg åpnet for at ungdom født i 2006, 2007, 2008 og 2009 kan vaksineres med to doser, 2 dose 8-12 uker etter 1 dose satt, dersom barnet/foresatte ønsker det.

Alle barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte (dersom delt foreldrerett).

Barn og ungdom møter på lik linje med den øvrige befolkningen, i Idrettshallen på drop-in. Vi har forsøkt å legge tidspunktet utover skoledagen for å forhindre unødig fravær.

Alle over 18 år kan få 3 dose om det er gått 20 uker siden dose 2.

 Alle over 18 år med tidsintervall på 20 uker siden dose 2

Alt av helsepersonell med tidsintervall 20 uker siden dose 2

Alle ansatte i barnehage og skole (over 18 år) med tidsintervall på 20 uker siden dose 2.

Alle ungdommer i alderen 12-15 år som ønsker 1 dose og alle i alderen 16-18 år som ønsker 1 eller mangler 2 dose.

Alle med alvorlig svekket immunforsvar som har fått 3 doser i primærvaksinasjonen kan få en 4-dose etter 3 mnd tidsintervall.

FHI informasjon (PDF, 214 kB)

 

Velkommen!