Kulturpris

Både Lødingen kommune og Nordland fylkeskommune deler ut kulturpris i år, ved å følge lenkene under kan du søke på eller foreslå til disse to prisene.

Lødingen kommunes kulturpris

Frist for å melde inn kandidater er 01. november

Søknad/ forslag sendes til: postmottak@lodingen.kommune.no

Nordland fylkes kulturpris

Frist for å melde inn kandidater er 01. november hvert år.

Forslag sendes til post@nfk.no, merkes "kulturpris".