Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen

Arbeidet med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen har startet opp.Informasjon om prosjektet finnes under Kystsoneplan hos Vesterålen Regionråd.Link til prosjektet hos Vesterålen Regionråd:  http://vestreg.no/kystsoneplan