Listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 i Lødingen Kommune

Valglister innkommet innen fristen 1. april 2019 kl. 12.00:

  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Høyre
  • Arbeiderpartiet
  • Venstre
  • Fremskrittspartiet