Lødingen har fått midler til trafikksikker skoleveg

Lødingen kommune har søkt om, og har mottatt tilsagn på trafikksikkerhetsmidler fra Nordland Fylkeskommune.

Midlene er øremerket til fysisk å skille myke trafikanter og biler i Skolevegen, fra  området fra «COBRA»  (gamle Skolevegen barnehage) mot kryss Fylkesveg.

Dette er en god investering og en løsning som vil gi våre skolebarn en tryggere skolevei, og kommunen håper å komme i gang så snart det praktisk lar seg gjøre.