Lødingen kommune anmoder om informasjon om arrangementer i Lødingen

Lødingen kommune anmoder alle som tenker på å ha arrangementer om å sende en henvendelse til beredskapsgruppen slik at kommunen har oversikt. Dette gjelder arrangementer der det vil bli samlet en del mennesker
(f.eks. konsert, salgsutstillinger osv.).
Send mail til:

beredskap@lodingen.kommune.no