Lødingen kommune igang med koronavaksinasjon

Lødingen kommune er i gang med å tilby innbyggerne koronavaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Koronavaksinen er gratis og frivillig.

 

Kommunen anbefaler sterkt at alle som får tilbud om det, lar seg vaksinere.

 

Prioriteringene fra uke 2

Kommunen har mottatt vaksinasjonsdoser i uke 2. I startfasen er det ikke nok vaksine til alle som anbefales vaksinen. I prioriteringen av hvem som får vaksine, følger kommunen føringer fra sentrale myndighetene. Denne rekkefølgen er gjeldende:

  • beboere i sykehjem,
  • eldre over 85 år,
  • eldre over 80 år,
  • eldre over 75 år,
  • eldre over 65 år og personer i aldersgruppen 18-64 år i definerte risikogrupper (høy risiko for alvorlig sykdom ved koronainfeksjon),
  • videre etter alder og underliggende sykdommer.

Inntil 20 % av vaksinene kan tilbys helsepersonell. Kommunen følger en egen prioritering for vaksinasjon av helsepersonellet.

 

Innbyggere over 80 år kontaktes direkte av kommunens helsepersonell.

 

  • Usikker leveranse framover

    Vi vet fortsatt ikke hvordan tempoet blir i levering av vaksine fra helse-myndighetene. Kommunen informerer gjennom lokalavisene, kommunens hjemmeside på internett og i sosiale medier når vaksineringen starter i befolkningen utenom gruppene som er nevnt over.

Vaksinen

Vaksinene som så langt er godkjent i Norge (fra Pfizer/BionTech og Moderna) har kort holdbarhet i kjøleskapstemperatur. Det trengs to vaksinedoser for å oppnå full beskyttelse, disse skal gis med minst 21 dagers mellomrom. Det er viktig at alle møter opp til avtalt tid slik at ingen vaksinedoser går til spille.

Foreløpig mottar Lødingen kommune vaksinen fra Pfizer/BionTech

Bivirkninger

Erfaring med vaksinene tilsier at noen opplever smerte på injeksjonsstedet og mer generelle bivirkninger som tretthet, hodepine og muskelsmerter. Symptomene beskrives som milde og går over etter 1-2 dager.

Hent mer informasjon

Mer informasjon om koronavaksinen finnes på nettsiden til Folkehelseinstituttet (fhi.no) på denne lenken: https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

Vennlig hilsen Lødingen kommune