Lødingen kommune trenger flere utleieboliger

Lødingen kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

 

Boligene

Lødingen kommune har behov for tilvising til 12 utleieboliger for personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type leiligheter av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger.

 

Lødingen kommune ønsker å tilby boliger beliggende i sentrum, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon.

 

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Det henvises også til kravspesifikasjon for kommunale boliger, brukergruppe 1

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån

 

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

-              beskrivelse av utleieselskapet

-              plan for forvaltning av beboere og bomiljø

-              husleienivå

-              kvalitet- og boligstandard

-              ferdigstillelsestidspunkt

-              boligenes beliggenhet

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

 

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan.           

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Det vil være mulighet å tilby færre boliger enn maks antall.

 

For 2022 gjelder følgende tilbudsfrister:

•             1. Mars

•             1. Juni

 

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med

Avdelingsleder drift Yngve Holm

yngve.holm@lodingen.kommune.no

Lødingen kommune