Lødingen kommunes årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ute på offentlig høring.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 er nå lagt ut på offentlig høring.
Høringsfrist: 12 desember kl. 10.00.

 

Dokumentene er Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan.  Innstillingen skal behandles i kommunestyret 12. desember. 

 

Alle innbyggere i kommunen har rett til å komme med uttalelser til årsbudsjettet 2020 og økonomiplanen 2020-2023.

 

Uttalelser sendes til Lødingen kommune på e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller per post: Postboks 83, 8411 Lødingen.

 

Høringsfrist: 12. desember kl. 10.00.

 

Dokumentene:            1. Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

                                   2. Budsjettforslag drift 2020

                                   3. Budsjettforslag investeringstiltak 2020-2023

                                   4. Gebyrregulativ 2020

                                   5. Gebyrregulativ Reno-Vest 2020

                                   6. Rådmannens budsjettkommentarer 2020

Budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 (PDF, 283 kB)

Rådmannens budsjettforslag drift 2020 (PDF, 2 MB)

Budsjettkommentarer 2020 (PDF, 835 kB)

Rådmannens budsjettforslag investering (PDF, 336 kB)

Gebyrregulativ 2020 (PDF, 110 kB)

RenoVest gebyrregulativ 2020 (PDF, 169 kB)