Lødingen kommunes Kulturfond

Søknadsfrist 1. oktober 2021

2021 VEDTEKTER og SØKNADSSKJEMA KULTURFOND LØDINGEN KOMMUNE (PDF, 59 kB)

Lødingen kommunes kulturfond for 2021 er på kr. 50.000,00. Formannskapet vedtar hvem som tildeles tilskudd. 

Tilskudd fra Lødingen kommunes kulturfond skal bidra til et mangfold innenfor organisasjons­livet, inspirere til kulturbasert kreativitet og samhandling mellom fri­villige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel.

Det kan kun søkes om penger til aktiviteter som gjelder barn/unge i Lødingen kommune. (vedtektene endret i FS 03.12.20)

Tilskudd kan gis til organisasjoner og institusjoner (eller sammenslutninger av slike) som:

 1. Har som hovedformål å drive aktivitet innenfor kulturområdet i Lødingen kommune og gjelder aktiviteter som gjelder barn og unge.
 2. Har sitt tilhold og sine aktiviteter og tilbud i Lødingen kommune
 3. Har en demokratisk styringsstruktur
 4. Ikke har et kommersielt formål eller ivaretar medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser

   

  Kulturfondet er i prinsippet er åpne for alle, men lag og foreninger som er registrert og har organisasjonsnummer eller som planlegger å registrere seg, vil bli prioritert. Primært tildeles tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter av engangskarakter og ikke som fast driftstilskudd.

 5. Søknadsskjema sendes:  postmottak@lodingen.kommune.no
  evt.  post. Lødingen kommune, pb 83, 8411 Lødingen mrk. kulturfond.