Lødingen Sykehjem besøk

 • Besøk til beboere i Lødingen sykehjem og Post 5 er inntil videre kun tillatt for nærmeste pårørende etter avtale. Kontaktinformasjon til Lødingen sykehjem 99388655, til Post 5: 4768 6364.

Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Lødingen kommune, sammenholdt med behovet hver enkelt kan ha for å møte nære pårørende, er det besluttet å åpne opp for besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Generelle retningslinjer vedrørende besøk i institusjon Lødingen sykehjem:

 

 • Pårørende som har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.
 • Når en beboer ligger for døden gjøres det unntak fra besøksrestriksjonene, slik at de nære pårørende får være til stede i livets sluttfase. 
 • Antall besøkende er avhengig av at anbefaling om å overholde 1 meter avstand til hverandre når de er på rommet sammen med pasient.
 • Alle besøkende skal skrive seg inn/ut av besøksprotokoll (også ved besøk ute).

   

  Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:

  • Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
  • Det anbefales 1 meters avstand samt unngå fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
  • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes inne på rommet med pasient. Husk håndvask før mat serveres og inntas.

    

  • Besøk ute: 

 • Besøk ute tillates. Besøk avtales i forkant.
 • Etter anbefaling fra FHI skal det føres besøksprotokoll og besøkende må derfor melde sin ankomst i henhold til lokale avtaler. Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen.

   

 • Besøk inne:

 • Vi tillater besøk.
 • Besøk foregår på pasientens rom. Etter anbefaling fra FHI skal det føres besøksprotokoll.  Besøksloggen vil hjelpe oss med nærkontaktsporingen.
 • Besøkende må unngå å berøre vegg/håndtak og lignende, mens de beveger seg mellom pasientrommet og ytterdøren.
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. Toalett benyttes på rommet. 
 • Det er ikke mulighet for servering. Medbragt mat og drikke kan benyttes inne på rommet med pasient. Husk håndvask før mat serveres og inntas.


  Lødingen kommune 02.06.20
  Irene Jakobsen Waage                                       Marta P. Strand
  Avd.leder sykehjem                                            Kom.overlege