Lokasjon SÆRBO i Lødingen

Mottak Norge AS er ute av konkurransen om drift av SÆRBO med lokasjon i Lødingen og Skånland.