Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Søknadsfrist 4 desember 2020.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til å jobbe for å inkludere barn og unge og dermed motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Alle som ønsker å jobbe rettet mot denne målgruppen kan søke midler hos Bufdir.

Både frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler for å jobbe rettet mot inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier.

Det er tre typer tilskudd som kan søkes om:

  1. Deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer.
  2. Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer
  3. Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor

Miljøterapeut for barn og unge fungerer som kontaktperson for Lødingen kommune, og kan kontaktes ved spørsmål angående tilskuddsordningen.

 

Miljøterapeut for barn og unge

June Henriksen Moelv

Tlf 90703239

Epost: june.moelv@lodingen.kommune.no

 

Link til tilskuddsordningen:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Selve utlysningen finner du er:

https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludere_barn_og_unge__utlysning_for_2021/