Navnesaker til høring

2019/238, Strand(s)tinden

2015/33, Øksneshamn eller Øyneset

Lodek eller Lodegak

Høringsfrist 12 mai 2021

2019/238, Strand(s)tinden, Strandsøra, Strandsholmen, Strandsholmøra, Strandelva, Strandtindvegen, Kjellarbostinden, Skjerdingen, Skjerdingsdalen, Skjerdingsdalselva

- Høring- Oppstart av navnesak 2019/ 238 (PDF, 402 kB)

- Navnesaksskjema sak 2019/ 238 (DOCX, 29 kB)

- Oppstart av navnesak 2019/238 (PDF, 309 kB)

2015/33, Øksneshamn eller Øyneset

- Høring - Oppstart av navnesak 2015/33 (PDF, 401 kB)

- Oppstart av navnesak 2015/33 (PDF, 405 kB)

- Bruksnavnskjema 7-11 1851 Lødingen kommune (PDF, 142 kB)

- Navnesaksskjema 2015/33 (PDF, 196 kB)

Lodek eller Lodegak

- Høring- Offentlig godkjenning av samiske navn i Lødingen kommune (PDF, 398 kB)

- Navnesak, samiske navn, høringsbrev (PDF, 229 kB)

- Navnesak, samiske navn, kartblad (PDF, 614 kB)

Høringsfrist to måneder

Siste frist for høringsuttalelse er satt til 12.05.2021