Ny 1-10 skole bygges i Lødingen

Kommunestyret i Lødingen vedtok 11.01.2018 at det skal bygges ny 1-10 skole med kultursal i tråd med KS- vedtak 71/17. I tillegg til bygging av skolen gjennomføres en ut-/ombygging av Skolevegen og trafikkarealet ved skolen for å sikre den nye skolens elever en trafikksikker skolevei, ref. egen sak.

Kommunestyret vedtar følgende økonomiske rammer for utbyggingen:

Totalentreprise inkl. opsjoner og sikker skolevei del 1 kr.127.400.000,-
Utgifter byggherre, reserve, marginer og riving barne- og ungdomsskole kr 38.400.000,- Tidligere påløpte kostnader kr. 18.100.000,-

Totalt inklusive sikker skolevei del 1 kr.183.900.000,-

Investeringen finansieres slik:

Tidligere vedtatte låneopptak kr 117.700.000,- Nytt låneopptak kr 30.400.000,-

Samlet låneopptak; kr 148.100.000,- MVA kompensasjon; kr 35.800.000,-

Det søkes om støtte til utbyggingen av kultursalen, samt trafikksikkerhetsmidler til sikker skolevei. Eventuelle tilskudd benyttes til å redusere låneopptak.