Ny kommunalsjef helse og omsorg ansatt.

Hege Koteng er ansatt som ny kommunalsjef i enhet helse og omsorg. Hun tiltrer stillingen 1. april 2019.

Hege er 53 år utdannet sykepleier med tilleggsutdannelse innenfor ledelse. Hun jobber i dag som virksomhetsleder i Tingvoll kommune med ansvar for kommunens heldøgnbaserte helsetjenester, en stilling hun har hatt i 3 år. Tidligere har Hege vært avdelingsleder både i Tingvoll og Stordal kommuner innenfor ulike tjenestetilbud. Her har hun hatt både faglig, økonomisk og personellmessig ansvar for driften av avdelingene.

Vi ser frem til at Hege begynner hos oss i Lødingen og at vi skal få glede av hennes kompetanse og ønsker henne velkommen til oss.