Ny råvannsledning satt i drift

Da er endelig den nye råvannsledningen satt i drift, og alle komponenter er testet og justert.

Det nye anlegget består av 2 entrepriser. Del 1 er utført av KN Maskin og er komplett anlegg fra gårsdagens inntak ved demningen i Hamndalen og til påkobling eksisterende ledning fra Nygårdsfjellet.

Entreprisen Del 2 er utført av Vinter Entreprenør og gjelder komplett anlegg fra nytt inntak i Øvre Hyttevann ned til sammenkobling mot anlegget del 1.

Det har vært noen utfordringer, men samarbeidet Entreprenør/Lødingen kommune vann og avløp og tålmodige abonnenter har gitt oss en sikker og framtidsrettet vannforsyning som vil sikre Lødingen tettsted god og stabil vannforsyning i mange mange år fremover.