Økte gebyrer på vann og avløp.

Lødingen Kommunes innbyggere har fra 01.01.2021 fått et økt gebyr på vann og avløp

Dette skyldes at Lødingen, sammen med mange andre kommuner har et stort etterslep på vann og avløpssystemer.

Klikk for stort bilde  I 2020 startet Lødingen Kommune med ny råvannsledning, dette arbeidet fortsetter ut i 2021 og flere prosjekter er planlagt realisert i de kommende år.

Dette skjer for å tilfredsstille de politisk bestemte krav til avløpsbehandling og vannkvalitet.

Eiendomsskatt er dessuten kommet med på samme faktura som kommunale avgifter.

Gebyr regulativ Teknisk drift 2021 (PDF, 534 kB)