Oppstart vannboring Hesten /Rinøy Vannverk

Det ble fredag 27.11.2020 oppstartet boring etter vann på Hesten ifm Rinøy Vannverk.

Arbeidet ble avsluttet lørdag 28.11 etter boring av 2 hull.

Det er Nord Norsk Brønnboring som har utført jobben og det gjenstår nå kun etterarbeider før kommunen kan starte prøving av vannkvalitet.

 

Alt tyder på at det har vært vellykket, og prøvetaking av vannkvalitet starter når alle arbeider er ferdig og vil foregå i 6 – 12 mnd. Prøvene skal kartlegge vannkvalitet gjennom sesonger og klimatiske variasjoner.