PÅRØRENDESKOLEN I LØDINGEN

Kurs for pårørende til personer med demens - Våren 2024 

Hva er pårørendeskolen? 

 Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo i eget hjem eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

 Hva inneholder kurset? 

 Kurset er lagt opp over 5 antall samlinger med følgende temaer: 

 -De ulike demenssykdommene 

-Kommunikasjon med personer med demenssykdom 

-Pårørendes opplevelse 

-Når adferd endrer seg 

-Vergemål/fremtidsfullmakt 

-Praktiske råd/hjelpemidler 

-Gyldene øyeblikk 

Forelesere: 

Psykiater John William Danenbarger og ansatte i Hukommelsesteamet 

Gruppeledere/kursledere: 

Solveig Storjord Hanssen og Inger Perly Andersen 

Pårørendeskolens mål 

 -Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer. 

 -Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens. 

 -Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med    hjelpeapparatet. 

 -Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon. 

 På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne. 

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det. 

 ………………………………………………………… 

 Påmeldingen kan legges i en konvolutt og sendes til:                         

Lødingen kommune v/ Trond Blengsli, Postboks 83, 8411 Lødingen 

E-post: trond.blengsli@lodingen.kommune.no

 Eller du kan melde deg på kurset via telefon 769 86600. Trond samler opp påmeldingene og videresender til kursleder.

Praktiske opplysninger 

 Sted:

 Lødingen Sykehjem, møterom og “Grønnstua” 

 Første kurssamling: 

2. april 2024 

Varighet: 

I alt 5 samlinger på følgende datoer fra kl. 18.00 til 20.30 

 Tirsdag 02.04., tirsdag 09.04., tirsdag 16.04., tirsdag 23.04., tirsdag 30.04.2024

Påmelding: Innen onsdag 27. Mars 2024 

Kursavgift: 200 kr. per deltager (inkluderer kursmateriell og servering) 150 kr. per ekstra familiedeltager. 

Påmeldingsslipp: 

Navn: _____________________________ 

 Adresse: _________________________Postnummer.  _  

 Er du Ektefelle/samboer Barn   Søsken Annet _________ 

 Din alder: ______ år 

 Personen med demens bor I eget hjem         På institusjon 

 Opplysningene er viktige for å tilrettelegge undervisning og gruppesamtaler på en best mulig måte.