Retningslinjer vedrørende besøk Lødingen sykehjem

Det er besøkskontroll, og det er kun en besøkende pr. dag pr. pasient. Dette vil gjelde inntil videre.
Besøk er endret etter nye smittevernregler.

Retningslinjer vedrørende besøk i institusjon

Lødingen sykehjem:

 

  • Håndsprit ved inngangsdør brukes før besøk
  • Det er kun tillatt med 1 besøkende 1 gang pr dag
  • Besøkende må bruke munnbind når 2 meter avstand ikke er mulig å overholde
  • Hold 2 meters avstand samt unngå fysisk kontakt for å redusere risiko for smitte.
  • Det er ikke mulighet for servering.
  • Det føres besøksprotokoll og besøkende må skrive seg inn i denne ved ankomst
  • Besøk foregår på pasientens rom.
  • Besøkende må unngå å berøre vegg/håndtak og lignende, mens de beveger seg mellom beboerens rom og ytterdøren.
  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. Toalett kan benyttes på beboerens rom.  
  • Personer som har luftveissymptomer, er i karantene eller har bekreftet covid-19, skal ikke komme på besøk.                                                                                                                                                                           Kommuneoverlege                              Avdelingsleder                     

           Marta P. Strand                                    Irene Waage

 

Kontaktinformasjon til Lødingen sykehjem 9938 8655, til Post 5: 4768 6364.