Skatt i Lødingen

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette får et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i kommunen.

 

Henvendelser etter 1. november gjøres til Skatteetaten – se skatteetaten.no.