Skolestart Lødingen Skole

Velkommen til skolestart mandag 19.08  kl. 08.30.
Alle elever møter utenfor skolen på baksiden, for felles informasjon.
Grunnet asfalteringsarbeid må all parkering av biler skje ved tidligere barneskole.(Gamle ungdomsskole)

Det vil bli dirigering av trafikken!

Alle lærere parkerer i Idrettsveien ved Klubbhuset