Stor elgfare i Lødingen

Det er observert svært mye elg langs veiene i Lødingen kommune, innbyggerne oppfordres til å kjøre forsiktig.

Det er svært stor tetthet av elg rundt kommunesenteret, innbyggerne bør unngå provokasjon av elg i form av "jaging"/forfølgelse for å unngå aggressive dyr med påfølgende skinnangrep. Spesielt nærkontakt mellom hund/elg bør unngås.

Bakgrunnen for den økte tettheten av elg er sannsynligvis trekk fra fjord- og dalbotner, ut mot kysten, som følge av store snømengder.