Strandryddeaksjonen 2020

Den nasjonale strandryddeuken er i år utsatt til september. I Vesterålen og Lødingen rydder vi helt til 1. november.
https://www.reno-vest.no/strandrydding

 


 

  • Registrer aksjon på ryddenorge.no. Dette er den nye ryddeportalen. Har du en konto på den gamle ryddeportalen til Hold Norge Rent, kan du overføre den til ryddenorge.no. Du må ha aksjonskoden fra portalen for å få levert avfallet gratis på gjenvinningsstasjonen. Koordinator kan hjelpe deg med dette om ønskelig.
  • Kontakt koordinator i aktuell kommune for å avtale gratis henting av avfallet

Har du spørsmål:Kontaktperson i Lødingen Kommune er Håkon Pettersen-Frivilligsentralen tlf. 988 58 296 
epost hakon.pettersen@lodingen.kommune

Du finner oppdatert informasjon på RenoVest sin hjemmeside:  https://www.reno-vest.no/strandrydding/