Strømstans i Lødingen

Noranett planlegger strømstans for deler av Lødingen natt til 7 desember

Noranett er i planleggingsfasen for ei strømutkobling for hele Lødingen, denne utkoblinga gjelder selve Lødingen inklusiv Nes, ikke hele Lødingen kommune.

Gjelder natt til 07.12.2023 kl 00:00 – 06:00
Gjelder Lødingen tettsted og Nes.