Telltur 2020

Hvert år siden oppstart i 2015, har Vesterålen Friluftsråd laget TellTur brosjyre med kart og distribuert denne til alle husstander i Vesterålen. I år går vi ut heldigitalt.

Som et bidrag i kampen mot koronaviruset og for å unngå smittespredning har vi i år valgt å lage en heldigital utgave av TellTur. Det samme gjelder registrering. Les mer på www.telltur.no 

Her finner du mer info om TellTur:

https://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt/?Article=160