Tidlig- og forhåndsstemmegivning kommune og fylkestingsvalg

Tidligstemmegivning fra 1. juli til 9 august, etter avtale innenfor tidspunktet
fra kl. 1000-1400. Fellestjenesten Rådhuset Lødingen.

Forhåndsstemmegivning fra 12 august til 6 september fra kl. 0900-1445.
Fellestjenesten Rådhuset Lødingen.
 

Velger må ha med valgkort og legitimasjon, og stå i manntallet.
Det skal velges medlemmer både til Fylkestinget i Nordland, og til kommunestyret i Lødingen.

Selve valgdagen er mandag 9 september.
Vestbygd stemmekrets (Vestbygd skole): fra kl. 10.00-18.00
Lødingen stemmekrets (Rådhuset): fra kl. 09.00-20.00