Til Informasjon

Avdeling Plan/Samfunn – byggesaksbehandling.

Fra og med 25. mai står Lødingen kommune uten byggesaksbehandler, dette med bakgrunn i at tidligere saksbehandler tiltrer ny stilling i annen kommune.

 Ny byggesaksbehandler forventes på plass medio august måned. Med bakgrunn i denne situasjon må det forventes økt saksbehandlingstid innen byggesak sommer/høst 2022.