Tildeling av offisielle vegadresser i Lødingen kommune

Lødingen kommune har i delegert vedtak, DS 118/18 av 05.12.2018 fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i Matrikkelloven § 21 og Matrikkelforskriften § 50 tildelt bygning(er) på eiendommer vegadresse fra matrikkeladresse i henhold til vedlagt liste.

Alle som har blitt tildelt offisiell adresse på sin eiendom har fått tilsendt dette vedtak.

Den nye offisielle adressen vil tre i kraft etter at klagefristen er gått ut. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Adressekode:           Adressenavn:

51001                        Strandtindvegen

51002                        Nesvegen

(51003                       Neshamnvegen)

51004                        Kåringsvegen

51005                        Kanstadvegen

51006                        Lofotvegen

51007                        Vestbygdvegen

51008                        Austre Kanstad-vegen

51009                        Erikstadvegen

51010                        Svensgamvegen

51011                        Rinøyvegen

51012                        Ytterstadvegen

51013                        Offersøyvegen

51014                        Vestøyvegen

51015                        Vågevegen

51016                        Bresjevegen

51017                        Annfinnslettvegen

51018                        Forrnesvegen

51019                        Kanstadbotnen

51020                        Erikstadfjorden

51021                        Kvannkjosen

51022                        Svartskardet

51023                        Limskjelvika

51024                        Bjerknes

51025                        Sommarset

51026                        Husjorda

             

Kartoversikt med adressekoder på alle vegparseller ligger vedlagt.