Valg 2021

Ulike datoer for stemmegivning i forbindelse med valget 2021

Hvilke datoer gjelder?

Husk valgdagen 13. september 2021

 

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang.

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!

 

Forhåndsstemmegivning 

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08:00. og kl. 14:45 fra tirsdag 10. august,
og til og med fredag 10. september 2021:  Fellestjenesten Lødingen Rådhus 

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:
Lødingen sykehjem 8. september, kl. 10:00- kl. 12:00

Anbefaler valg.no for nærmere informasjon