VANNMÅLERAVLESNING 2024

Alle med vannmåler i Lødingen kommune har nå mottatt beskjed om avlesning av vannmåler. Denne kom noe sent i 2024 da vi nå har innført muligheten til mottak av målerstand på SMS og direkte registrering på Internett.

Grense for avlesning er satt til 22.05.2024. Avlesning etter dette kan ikke registreres og det vil da bli stipulert et forbruk av vann.

 

For mer informasjon klikk her (DOCX, 172 kB).